Psalm-Sing-A-Long

Corona-pandemin har bromsat vår satsning på generationsöverskridande Psalm-sing-a-long.

Konceptet ingår i Linköpings verksamhetsplan med rubriken Psalmer i alla lägen. Det är tänkt att man kan låna körsatser och orkesterstämmor. De sistnämnda är arrangerade så att instrumentalelever i kulturskolan ska kunna spela tillsammans med sin lärare. Arrangör är Fredrik Ingå.

Urvalet är kända psalmer från olika epoker, allt från Psalm 1 till Stad i ljus. Redan 2017 lades grunden till programmet, då med rubriken Psalmfrossa och med fokus på Martin Luther.

Vi hann med premiären den 9 februari 2020 i Sankt Johannes kyrka i Norrköping, med 100 körsångare, stråkensemble, kompgrupp och orgel. Kapellmästare: Fredrik Ingå, Dirigent: Reine Eriksson och Karin Wall-Källming. Berättare: Martin Riessen. Präst: Helen Olsson.

Materialet är färdigt för utlåning inkl agenda och affischunderlag. I väntan på att vi alla får träffas och sjunga igen planeras en digital variant som prel. kommer att spelas in 18 april.

Den 14 november (prel) kommer Psalm-sing-a-long att genomföras i Linköpings domkyrka

Programmet för Psalm-sing-a-long hittar du här. Kontakta stiftsmusikern Karin Wall-Källming karin.wallkallming@svenskakyrkan.se för information och lån av noter.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.