Kallelse till digitalt ombudsmöte 15 dec kl 16.30

Med kort varsel genomförs Linköpings stifts Kyrkosångsförbunds ombudsmöte digitalt. Historiskt!
Mötet skulle ha ägt rum den 3 november, men kunde inte genomföras då av kända skäl.
Nu får vi göra så här, för att hinna med innan årskiftet och vid en tidpunkt då förbundsordförande biskopen kan.

Vi uppmuntrar er nu att vara med digitalt
TISDAG 15 DEC KL 16.30-17.30
Ordförande är biskop Martin.
Presidiet, mycket glest placerat, finns i Mariasalen på stiftskansliet.
Tyvärr finns ingen möjlighet till fysisk närvaro för övriga.

Alla kyrkomusiker/körledare har rätt att delta + en representant för varje kör.
Ta gärna kontakt med hugad körrepresentant!

Anmälan via mail till karin.wallkallming@svenskakyrkan.se senast måndag 14 dec kl 11.00
Ange namn, församling och kör.

I vanlig ordning måste en röstlängd/närvarolista upprättas, så vi ber om respekt för sista anmälningsdatum.

Efter anmälan skickas resterande handlingar och en länk till mötet.

Verksamhetsberättelse för 2019-2020 och dagordning för ombudsmötet finns under Dokument -> Övrigt

2020-12-09
Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.